Med vores ISO 27001 certificering garanterer vi dig, at dine oplysninger er i sikre hænder hos os.

Men hvad er ISO/IEC 27001?

ISO 27001 er en international ledelsesstandard for informationssikkerhed. Standarden er et styringsværktøj, der hjælper virksomheder til at beskytte værdifulde informationer – herunder persondata – på en sikker og troværdig måde. ISO 27001 opstiller blandt andet krav til risikostyring, dokumentation af processer samt fordeling af roller og ansvar for informationssikkerhed.

Formålet med ISO/IEC 27001 er at opnå effektiv informationssikkerhedsledelse, der passer til vores virksomheds særlige behov, samt sikre at denne effektivitet fastholdes gennem en proces for løbende forbedring. Det betyder, at informationssikkerheden hele tiden opdateres, således at vi som virksomhed er i stand til at håndtere udfordringerne i en forretningsverden under konstant forandring.

GDPR er en del af ISO/IEC 27001 og denne certificering er den største indenfor IT sikkerhed – og væsentlig større end en Revisions erklæring.

Hos HR Solutions ApS er vi glade for at vi kan bevise, både overfor eksisterende men også nye kunder, at vi tager IT sikkerheden meget alvorligt og med ISO&IEC 27001 er det nu af Bureau Veritas både dokumenteret men også fremadrettet står Bureau Veritas for den løbende opfølgning på alle punkter

ISO/IEC 27001 er en standard, som vi som virksomhed er blevet certificeret i, hvilket betyder, at vi har dokumentation for, at vi lever op til kravene i standarden.

Informationssikkerhed