Zoom möten

Vil du gerne høre mere om dine muligheder med HRM-Nordic samt have en introduktion til nye funktioner, når de implementeres? Så er vores zoom-møder lige noget for dig!

Vi håller regelbundna zoommöten om olika ämnen. Gemensamt för alla zoommöten är att de äger rum online och vanligtvis tar 30 minuter.

På den här sidan kan du hålla dig uppdaterad om kommande zoommöten – och du kan registrera dig för ett zoommöte.

Kommande zoommöten

Registrera dig för kommande zoommöten och få en direktlänk till mötet via din e-post:

Granskning av HRM-Nordic

Om du vill se mer om HRM-Nordic och dina alternativ i detta HR-system, är ett av följande zoommöten precis saken för dig! Vi granskar de viktigaste och mest använda funktionerna i systemet, så att du kan få en inblick i hur HR-systemet fungerar. Registrera dig idag och få en direktlänk till mötet till din e-post:

No Events