HRM-Nordic Measure

Löpande online undersökningar / mätningar på självvalda fokusområden i organisationen. Snabb och lätt feedback från respondenterna.

Varöfr löpande feedback på insatsområden?

Större online undersökningar görs kanske 1-2 gånger om året. Men har man som verksamhet råd att vänta så länge på att få reda på om allt är upprättat till exempel trivsel i säljavdelningen, motivation hos kundservice, klimat i produktionen eller andra områden som har inverkan på den interna produktionen? Nej va?

Vi har därför, i samarbete med flera större internationella verkamheter, utvecklat HRM-Nordic Measure till löpande feedback på insatsområden på skräddarsydda fokusområden. Verktygen till de online undersökningarna särkar att fingret hålls på pulsen, så KPI:er och fokusområden kan följas tätt, och det finns möjlighet för snabb korrigering när det är stillestånd eller nedgång.

Parametrarna kan naturligtvis uppdelas efter team, avdelning eller hela organistionen, så det följs upp där det ges mening.

Löpande uppföljning på insatsområden

Vi känner det alla– vi ska alltid ha fokus på insatser, några ska utveckla/förbettra något, andra ska spara/förminska något. Vi blir påverkade med nya fokusområden nästan varje vecka.

Många organisationer utarbetar större online undersökningarøgelser kanske 1-2 gång om året. Dessa kan användas till att finna nya insatsområden för organisationen, avdelningen, ledaren eller den enkla medarbetaren.

Det genomförs i några organisationer styrelsemöten för att hålla fokus på insatsområden och ge feedback på dessa.

Men har man som verksamhet råd att vänta så länge på att få reda på om allt är upprättat till exempel trivsel i säljavdelningen, motivation hos kundservice, klimat i produktionen eller andra områden som har inverkan på den interna produktionen? Nej va?

Vi har därför, i samarbete med flera större internationella verksamheter, utvecklat HRM-Nordic Measure til uppföljning på skräddarsydda fokusområden.

Kort sagt – så är HRM-Nordic organisationens / avdelningens / ledarens möjliga att följa upp på insatsområdena.

Vad gör HRM-Nordic Measure för dig?

 1. Uppsätter frågor som täcker status på era fokusområden
 2. Utsänder frågor via e-mail (också snart via sms) till de involverade personerna om feedback
 3. HRM-Nordic samlar data och jämför data i förhållande till tidigare
 4. Sänder dig en rapport som du lätt kan använda i din dialog omkring fokusområden
 5. Skriv ut den PDF:en och tag dialogen – varför blir det bra – vad ska cvi göra annars med de områden som ska fortsatt förbättras.

Vektyget till de online undersökninga säkrar fingret på pulsen, KPI:er och fokusområden kan följas tätt, och det finns chans för snabb korrigering vid stillestånd och nedgång.

Parametrarna kan naturligtvis uppdelas efter lag, eller hel organisation, så det följs upp där det finns mening.

AAnvändning av HRM-Nordic Measure

HRM-Nordic kan användas i många olika situationer, här finner du en lista över de situationer som measure redan används för.

 • Uppföljning på insatsområden från klimat / tillfredsställelse mått / APV
 • Uppföljning på Work / Life / Balance
 • Uppföljning på press / stress i förhållande till sjukfrånvaro
 • Kursutvärdering
 • Pre & post mätning i förhållande till lärning
 • Uppföljning på coaching
 • Uppföljning på Team mål
 • Löpande ledarfeedback
 • Feedback på kundtillfredsställelse (Exit Poll)

Många av brukarna använder HRM-Nordic som uppföljning men man skiftar fokusområden var 2 eller 3 månad för att säkra beständig fokus.

Det tar ca. 20 sek att underskriva för respondenterna – du bestämmer tid och datum för uppfyllelse.

Alla typer av områden

Verktygen kan användas för alla typer av insatsområden som trivsel, tillfredsställelse, mini apv mv.

Minimal tidsförbrukning

Tar minimal tid att utfylla för respondenten. Utfyllelse sker lätt via en skickad länk till mail eller inlogg, fördefinierad pinkod, personalnummer, cpr eller liknande

Skräddarsy egna parametrar

Du kan skräddarsy egna parametrar och välja mellan de många olika skalfrågorna eller för att upprätta öppna frågor

Välj själv frekvens

Självvald frekvens för utsändelse av parametrar, kan diffa för varje team, avdelning eller hela organisationen.

Videopresentation av HRM-Nordic

I filmklippet nedan berättar vi lite om hur HRM-Nordic Measure är uppbyggt. Använd Mät med e-post, SMS eller surfplatta

Pågående uppföljning inom självvalda fokusområden

Snabb överblick

Organisationsstrukturen ger en snabb översikt över vilka avdelningar som ska distribueras med övergripande poäng och färgkoder.

Responsiv design

Systemet kan nås från alla enheter och respondenter kan fylla i både mobil, surfplatta och dator.

Uppladdning av respondenter

Respondenter kan enkelt laddas upp till respektive avdelning via .csv-fil eller skapas manuellt i systemet.

Statistik

Enkelt och snabbt extrahera statistik för den grupp och / eller avdelning du vill ha under ett självvalet tidsintervall.

Webbaserat

Systemet är 100% webbaserat så att du undviker installation och kan komma åt dina data var som helst.

Skala frågor

Olika parametrar kräver olika skalor och svarsalternativ. Vi har skalor för alla tänkbara frågor.

5/5
HRM-Nordic Measure är ett värdefullt verktyg för att öka kommunikation, samarbete och välbefinnande mellan anställda och chefer, eftersom det möjliggör snabb feedback om alla frågor.
Jesper Volk
CEO, Volk Education

Få löpande kundfeedback

HRM-Nordic Measure finns också i en Exit Poll-version, som fokuserar på kundfeedback i fysiska butiker. Kunderna har möjlighet att ge feedback om valda parametrar precis innan de lämnar butiken eller avdelningen.

Ställ in exakt de parametrar som är viktiga att få svar på för att utvecklas som en butik. Detta kan vara allt från kundservice, total tillfredsställelse, butikens tydlighet etc. Om det finns flera Exit Poll-stationer i butiken, till exempel vid varje avdelning, kan data jämföras i förhållande till var optimering ska ske.

Priser for HRM-Nordic Measure

1-50 respondenter

Kr. 750 pr. måned

 • Systemopsætning/timepris 750 kr/time
 • Exit Polls målinger Tilkøb
 • Service – Gratis mail og telefon
 • Egne skræddersyede parametre
 • Selvvalgte tidsintervaller
 • Resultatrapporter/statistik
 • Overholdelse af Dataforordningen
 • 2 faktor system
 • HTTPS sikkerhed

51-250 respondenter

Kr. 1.500 pr. måned

 • Systemopsætning/timepris 750 kr/time
 • Exit Polls målinger Tilkøb
 • Service – Gratis mail og telefon
 • Egne skræddersyede parametre
 • Selvvalgte tidsintervaller
 • Resultatrapporter/statistik
 • Overholdelse af Dataforordningen
 • 2 faktor system
 • HTTPS sikkerhed

251-400 respondenter

Kr. 1.750 pr. måned

 • Systemopsætning/timepris 750 kr/time
 • Exit Polls målinger Inkluderet
 • Service – Gratis mail og telefon
 • Egne skræddersyede parametre
 • Selvvalgte tidsintervaller
 • Resultatrapporter/statistik
 • Overholdelse af Dataforordningen
 • 2 faktor system
 • HTTPS sikkerhed

* Alle priser forudsætter en etårig licensaftale på én eller flere løsninger i HRM-Nordic HR System

Våra garantier som leverantörer av HR system

Professionella

Vi strävar alltid att ha professionell tillgång till våra kunder. Vi väger snabb kundservice och anpassade lösningar - alla verksamheter är olika och ska därför behandlas utefter det.

Säkerhet

Alla servrar är satta med en driftserver och även flera back up servrar. Det tas backup varje dygn och all data förvaras inom EU.

Utveckling

Vi utvecklar konstant plattformen, för att göra den bättre och mer attraktiv för våra kunder.

Våra värderingar är respektfulla, lösningsorienterade, kvalitet och målinriktade – vi strävar efter att integrera dessa värden i vårt dagliga arbete både internt och med våra kunder.