Få nya anställda säkert ombord

Pre- & Onboarding modulen är en add-on modul till medarbetarsdatabasen också kallat masterdata. Detta hjälper till att hantera de aktiviteter som är förbundna med en nyanställning, som ska kontrolleras innan anställningsstart.

HRM-Nordic Onboarding

Med Pre- & Onboarding modulen har du möjlighet att skapa alla schabloner som önskas, samt kan du delegera uppgifter till medarbetare i organisationen. 
 
Detta giver dig en stor tidsbesparing, då det har visat sig att de flesta fleste Pre- & onboarding program innehåller många av samma element.
Pre- & Onboarding modul

Onboarding

Pre- & Onboarding modulen är en add-on modul till   medarbetarsdatabasen också kallat masterdata.

Detta hjälper till att hantera de aktiviteter som är förbundna med en nyanställning, som ska kontrolleras innan anställningsstart.

Preboarding handlar om de uppgifter som ska lösas innan medarbertare börjar

Det kan bland annat
vara områden som: 

 • Beställning av dator 
 • Passerkort / Nycklar 
 • Blommor till första dagen
 • Öppning av relevanta program 
 • Inkallelse till välkomstmöte 
 • Upprättelse av E-mail till personen
 • Upprättelse i lönesystem / HR System
Med Pre- & Onboarding modulen har du möjlighet att skapa alla schabloner som önskas, samt kan du delegera uppgifter till medarbetare i organisationen. 
Detta giver dig en stor tidsbesparing, då det har visat sig att de flesta fleste Pre- & onboarding program innehåller många av samma element.

Med varje uppgift kan du välja, vem som är ansvarig för uppgiften – och hur lång processen har kommit (i nedanstående exempel är 50% av uppgifterna lösta)

Følg onboarding-processen

Onboarding är en elektronisk introduktionsplan, som säkrar att du sparar tid – då du kan använda schablonen igen och igen. Det är lättare att komma ihåg alla de viktiga elementen.

Uppgifter som ofta ingår i en Onboarding process kan vara

 • Video eller annan presentation av verksamheten
 • Orientering gällande avdelningen – evt. en organisationsöversikt
 • Planläggning av de första 2-4 veckorna i introduktionsprogrammet, där det sker en presentation av avdelning, genomgång av anställningen och genomgång av uppgifterna.

I Onboarding modulen väljer du:

 • När uppgiften ska lösas – datum och tid
 • Vem som är ansvarig för uppgiften
 • Deadline för uppgiften
 • Plats för uppgift/möte
 • Kort beskrivning

Till slut sänder du möteinkallelse till alla de personerna som är involverade (både de som är ansvariga för uppgiften men även direkt till den nya medarbetarens kalender)

Som administratör har du på samma sätt som vid Preboarding en bra överblick över processen via HRM-Nordic.

Elementer i onboarding-processen

Pre- & Onboarding är med till att säkra en bra introduktionsplan och professionell uppstart av nya medarbetaren.

Opgaveliste i onboarding-modulet

Gör det lätt att ge en bra start

Standard Proces

Standard Process

Standardiserede processer, som sätter aktiviteterna i system

underretning

underrättning

Direkt underrättning till den ansvariga för uppgiften

Løbende status

Löpande status

Följ uppgifters nuvarande status

Multifunktionellt

Lätt sätt att göra introduktionsplaner, projektstyrning och delegering av uppgifter

Våra garantier som leverantörer av HR system

Professionella

Vi strävar alltid att ha professionell tillgång till våra kunder. Vi väger snabb kundservice och anpassade lösningar - alla verksamheter är olika och ska därför behandlas utefter det.

Säkerhet

Alla servrar är satta med en driftserver och även flera back up servrar. Det tas backup varje dygn och all data förvaras inom EU.

Utveckling

Vi utvecklar konstant plattformen, för att göra den bättre och mer attraktiv för våra kunder.

Våra värderingar är respektfulla, lösningsorienterade, kvalitet och målinriktade – vi strävar efter att integrera dessa värden i vårt dagliga arbete både internt och med våra kunder.