HRM-Nordic Employee Center

Online medarbetardatabas som säkrar överensstämmelse med EU 2018 persondataförordningen.

Säker online medarbetardatabas

Medarbetardatabasen säkrar en korrekt hantering och förvaring av medarbetarinformationer i organisationen i förhållande till persondataförordningen.

Den nya persondataförordningen trädde i kraft 25 maj 2018, och den omfattar alla verksamheter och organisationer, som förvarar nån form av data på en fysisk person. Persondata omfattar bland annat namn, telefonnummer, medarbetarnummer, CPR nummer, bilder med mer.

HR Systemet uppfyller EU persondataförordningens skärpta krav, och utvecklade i samarbete med flera internationella verksamheter, för att se till att krav och funktionaliteter till ett sånt system är mer än uppfyllt.

Se hur lätt du uppbygger organisationsstruktur i HRM Nordic (Dansk)

Kontroll på datahantering

Kontoll på datahantering och överensstämmelse av EU 2018 persondataförordning

Undgå böter

Undgå böter på upp till 4% av den årliga koncernomsättningen eller upp till 20.000.000 Euro

Flera användarnivåer

Flera användarnivåer, definierar vem som kan se, redigera och upprätta medarbetardata

Använd databasen aktivt

Bruka data basen aktivt, för att finna specifika kompetenser i organisationen.

Använd masterdata som en aktiv tillgång

Medarbetardatabasen säkrar en korrekt hantering och bevaring av medarbetarinformation i enlighet med persondataförordningen.

Den nya persondataförordningen trädde i kraft 25 maj 2018, och berör alla verksamhet och organisationer, som bevarar form av data på en fysisk person. Persondata omfattar bland annat namn, telefonummer, medarbetsnummer, CPR-nummer, bilder med mera.

HR Systemet uppfyller EU persondataförordningens skärpta krav, och är utvecklade i samarbete med flera internationella verksamheter, för att säkra att krav och funktionaliteter till ett sådant system är mer än uppfyllt.

När vi tänker masterdata, så är det idag inte nog att ha bevarad data på ett säkert ställa – du skall kunna “sätta ström” till data och därmed kunna avända darta på bästa sätt. För exempel, du ska kunna få lätt och snabbt en överblick över till exempel:

 • Vem som har vilka kompetenser i verksamheten
 • Vem som skall utvecklas för att leva upp till krav för anställning
 • Du ska lätt få en överblick över vilka resurser du har tillgänglighet till
 • Du ska lätt få en överblick över antal anställningar / standarder som du använt.
 • I förhållande till GDPR, så ska masterdata säkra dig, via påminnelse med mer att du lever upp till GDPR.

Dina möjligheter i HRM-Nordic Employee Center

Som användare av HRM-Nordic Masterdata område – som vi kallar Employee Center – får du möjlighet som superbrukare att själv kunna:

 • Upprätta fält på medarbetarkortet
 • Välja vem spom ska ha rättigheter till att se och redigera
 • Utarbeta organisationsöversikt
 • Flytta avdelningar och position lätt runt i organisationskortet
 • Uppsätta krav till varje enkel anställmning i organisationen
 • Jämföra och extrahera rapport mellan olika arbetares kompetens och kravet för anställning – en stark grund för utveckling
 • Kunna extrahera rapporter om avdelningens / organisationens kompetens
 • Enkelt och intuitivt för medarbetaren vilket innebär att Medarbetarcentret kan användas som ett intranät för företaget
 • Påminn om när du har ställt in en avgångsdatum för en anställd – t.ex. om radering av data.
 • Du kan välja att slutföra inloggningen med 2-faktor system (SMS-kod)

Vi rekommenderar att använda ett system till masterdata, så du kan få så mycket som möjligt ut av kunskapen du redan har. Vi sätter drift till några av sakerna för att göra det lättare för dig att skapa en bättre överblick.

Kontakta oss och få inblick, vad HRM Nordic kan göra för er.

Kan mer än att följa persondataförordningen Integration

Integration

Integrerat med HRM-Nordic Recruting, det gör det lätt att flytta nyanställda medarbetare till databasen

Extrahering av data

Rapportgeneratören möjliggör extraheringen av data ut från självvald filtrering. Till exempel hela avdelningar, kompetenser osv.

Uppbygg

Uppbygg organisationsstrukturen för den fulla överblicken över avdelningsansvariga och medarbetare, och snabb åtgång till kontaktinfo fås.

Min sida

Möjligt atrt ge varje medarbetare åtgång till egna och ikke fullständiga data i systemet, som exempel kontaktinfo på andra medarbetare.

Drag and drop

Flexibel drag and drop funktion för skräddarsydd kategorisering av data och information

Rapportgenerator

Superbrukaren kan göra extrahering från systemet baserat på självvalda kriterier - allt från hela organisationer till avdelningar till specifika kompetenserl specifikke kompetencer

Pre- & Onboarding

Ge dina nya arbetare bästa starten med Pre- & Onboarding modul i HRM-Nordic HR System, och säkra att de kommer igång med karriären så fort som möjligt

Modulen ingår i HRM-Nordic Employee Center. Se priser nedanför.

Pre- & Onboarding modulet

Priser på HRM-Nordic Employee Center

5-50 medarbejdere

Kr. 25 pr. medarbejder pr. måned

 • Systemopsætning/timepris 750 kr/time
 • Onboarding modul Tilvalg 2000 kr/år
 • +Service Gratis mail og telefon
 • Rapportgenerator
 • Overholdelse af Dataforordningen
 • 2 faktor system
 • HTTPS sikkerhed
 • Adgang til hver medarbejder / my page

51-250 medarbejdere

Kr. 20 pr. medarbejder pr. måned

 • Systemopsætning/timepris 750 kr/time
 • Onboarding modul Tilvalg 1500 kr/år
 • +Service Gratis mail og telefon
 • Rapportgenerator
 • Overholdelse af Dataforordningen
 • 2 faktor system
 • HTTPS sikkerhed
 • Adgang til hver medarbejder / my page

251+ medarbejdere

Kr. 15 pr. medarbejder pr. måned

 • Systemopsætning/timepris 750 kr/time
 • Onboarding modul inkluderet
 • +Service Gratis mail og telefon
 • Rapportgenerator
 • Overholdelse af Dataforordningen
 • 2 faktor system
 • HTTPS sikkerhed
 • Adgang til hver medarbejder / my page

* Alle priser forudsætter en etårig licensaftale på én eller flere af løsningerne i HRM-Nordic HR System

Våra garantier som leverantörer av HR system

Professionella

Vi strävar alltid att ha professionell tillgång till våra kunder. Vi väger snabb kundservice och anpassade lösningar - alla verksamheter är olika och ska därför behandlas utefter det.

Säkerhet

Alla servrar är satta med en driftserver och även flera back up servrar. Det tas backup varje dygn och all data förvaras inom EU.

Utveckling

Vi utvecklar konstant plattformen, för att göra den bättre och mer attraktiv för våra kunder.

Våra värderingar är respektfulla, lösningsorienterade, kvalitet och målinriktade – vi strävar efter att integrera dessa värden i vårt dagliga arbete både internt och med våra kunder.