e-Signing / Digital underskrift

 

E-signing modulen är en självständig modul i HRM Nordic HR System, som gör det lätt att underteckna viktiga dokument med online, digital signatur. Vi samarbetar med Pionneo som är med för att säkra ett lätt och bra flöde.

Bruka E-signing / kontraktsunderskriftsmodulen i förbindelse med bl.a. samtycke, anställningsavtal, lönebrev och andra dokument, där dert finns ett behov för eller önskan om att få en digital underskrift från medarbetare.

Modulen är kompatibel med både Recruiting och Anställningscenter, informationer om medarbetaren kan hämtas från bägge lösningar och det finns möjlighet att spara underskrivna dokument på medarbetskortet i Anställmningscenter.

4 enkla steg

1. Schablon

Upprätta en kontraktsschablon med de fördefinierade upplysningar

2. Medarbetare

Välj den medarbetaren som ska skriva under kontraktet

3. Verifiera

Verifiera medarbetares upplysningar online

4. Underskrift

Kontraktet skickas för att läsas igenom och för att undertecknas via digital underskrift.

Priser på E-signing modul

For organisationer med mindre end 100 ansatte

Kr. 10.000 / år

 • Systemopsætning/timepris 750 kr/time
 • Integrerbart med Recruiting og Employee Center
 • Service – Gratis mail og telefon
 • Digital signatur
 • Overblik over underskrevne dokumenter
 • Ubegrænset antal skabeloner
 • Overholdelse af Dataforordningen
 • 2 faktor system
 • HTTPS sikkerhed

For organisationer med flere end 100 ansatte

Kontakt os for pris

 • Systemopsætning/timepris 750 kr/time
 • Integrerbart med Recruiting og Employee Center
 • Service – Gratis mail og telefon
 • Digital signatur
 • Overblik over underskrevne dokumenter
 • Ubegrænset antal skabeloner
 • Overholdelse af Dataforordningen
 • 2 faktor system
 • HTTPS sikkerhed

* Alle priser forudsætter en etårig licensaftale på én eller flere af løsningerne i HRM-Nordic HR System

Våra garantier som leverantörer av HR system

Professionella

Vi strävar alltid att ha professionell tillgång till våra kunder. Vi väger snabb kundservice och anpassade lösningar - alla verksamheter är olika och ska därför behandlas utefter det.

Säkerhet

Alla servrar är satta med en driftserver och även flera back up servrar. Det tas backup varje dygn och all data förvaras inom EU.

Utveckling

Vi utvecklar konstant plattformen, för att göra den bättre och mer attraktiv för våra kunder.

Våra värderingar är respektfulla, lösningsorienterade, kvalitet och målinriktade – vi strävar efter att integrera dessa värden i vårt dagliga arbete både internt och med våra kunder.