HRM-Nordic Recruiting FAQ

Faq-Recruiting är de oftast ställda frågor till oss som vi mottager - och svar - härunder. Om du har frågor till SPOFF och får inte svar på denna sida, så är du välkommen att kontakta oss på telefon +45 70 26 32 25 eller skicka ett mail till info@hrm-nordic.com

Ja du definierar själv vem den ska skickas till

Som administratör av de sociala mediesiderna, så kan du lägga upp.

Ja du kan uppsätta så många som du vill, och lägga till dem till ditt eget rekryteringsprojekt. .

Du kan lägga till så många som du nu vill, så länge de är upprättade som användare i HRM Nordic.

Du kan skicka e-postmeddelande från systemet till personer, som är upprättade som brukare av systemet, du kan invitera till att ae en eller flera kandidater – personen, som ska se kandidaterna, kan betygsätta med stjärnor och skriva kommentarer till kandidaterna.

Ja vi stöder ett antal av de mest vanliga språken omkring – härunder danska, tyska, engelska, svenska, norska med fler.

Ja vi gör en stor insats för att stötta och leva upp till GDPR – till exempel, vi har en CV databas, där kandidaterna själva kan redigera och radera sina upplysningar efter 5 mdr. mottager kandidaterna ett mail om att de ska göra en aktiv handling för fortsatt liggande i CV databasen. Detta är en stor säkerhet för våra brukare.

Ja självklart, vi försöker att anpassa lösningarna till vad som passar dig bäst. Gör ett samtal och vi finner en lösning

Ja, du kan styra det via båda avdelningar, men också vem som har rättighet att administrera och se olika jobbuppslag.