Frågor till HRM-Nordic Measure

Frågor till HRM-Nordic Measure

Faq-Measure är de oftast ställda frågor till oss som vi mottager - och svar - härunder. Om du har frågor till SPOFF och får inte svar på denna sida, så är du välkommen att kontakta oss på telefon +45 70 26 32 25 eller skicka ett mail till info@hrm-nordic.com

Nej du betalar ett belopp per person per månad, på detta sätt kan du skapa obegränsade mätningar.

Många genomför löpande uppföljningar på interna insatsområden, som processer, kpi eller punkter från undersökningar om anställdas nöjdhet – andra använder den över kunder och leverantörer.

Ja, vi har utvecklat ett utgångsmått, som ger dig möjlighet för obegränsade mått i den period du köperlösningen för. Om du har flera ingångar eller butiker, så kan du uppställa så många som du önskar, du kan samla data eller hålla det 100% separat.

Du kan antingen skriva in dem eller som vi rekommenderar att ladda upp en Excel-fil med namnen i. Vi har utvecklat en demofil som gör det enkelt att använda och ladda upp.

Du kan välja mellan en grafisk presentation med olika layouts eller göra ett utdrag i Excel.

Ja du kan upprätta dig som mottagare av statistiken, här kan du bestämma när du önskar att mottaga den samt vilken period du vill mottaga för samt vilken period du vill mottaga för samt om det är med eller utan interpolering av data.

Du kan också välja om det är för hela organnisationen -samlat eller bara för en specifik avdelning som du önskar data från.

Ja du beslutar själv hur många dagar efter den normala inbjudan som ska skickas påminnelse om uppfyllelse, allt detta gör det lätt för dig.