HRM-Nordic Employee Center FAQ

Se de vanligaste frågorna vi får - och svar - nedan.

Om du har en fråga som du inte hittar svar på på den här sidan är du mycket välkommen att kontakta oss på telefon +45 70 26 32 25 eller skicka ett mail till info@hrm-nordic.com

Nej – du har som utgångspunkt obegränsat – du betalar för det antal personer som du har i systemet.

En stor del av säkring av data jfr. GDPR är att säkra, att du kan avslägsna medarbetarna när preskriptionstiden är över – så du betalar för personer tills att du avlägsnar dom.

Ja – du har administrationsrättigheter och kan se, anpassa, lägga till och radera.

Utgångspunkten är, att alla medarbetare har en utgångsnivå, några är vanliga medarbetare, och andra ledare och andra som kan vara superbrukare. Det kan vara några som kan se tvärs i organisationen, till exempel, på ett bestämt fält. Du bestämmer vilka roller som kan se och inte se, även vilka som kan rätt och inte rätt.

Ja alla medarbetare får en “stol” i organisationsdiagrammet, således att du först ser avdelningsdiagrammet, och därefter kan du gå in i en avdelning och se “stolarna” – det är utskrivningbart.

Ja du kan ta ut statistik på samtliga fält som du har uppsatta.

Ja, vi har utvecklat således att en “stol” är en position i organisationen – och alla positioner har en jobbkravprofil, som du kan utfylla som jobbkrav. Detta jobbkrav kan du sammanlikna med personen – således att du får en GAP analys – andra kallar det en utvecklingsanalys.

Analysen kan säga dig på individ eller organisationsnivå, där det är behov för utveckling.

Ja, vi arbetar både med ett onboarding och ett preboarding. Preboarding är till alla praktiska ting som ska ske vid uppstart internt. Medans Onboarding relaterar mer till medarbetarens egna program.