HRM-Nordic Development

Online verktøy til håndtering av alle typer medarbeider- og temasamtaler

Løpende medarbeidersamtaler

HRM-Nordic Development er til håndtering, styring og utvikling av medarbeiderne. Dette gir løpende dialog mellom leder og medarbeidere, for å sikre en kontinuerlig utvikling.

Med verktøyet kan du lage egne samtalemaler til hver medarbeider, team eller avdeling. Send dagsorden og hent inn aksept fra medarbeideren før samtalen, slik at begge parter er forberedte.

HR-systemet tilfredsstiller de skjerpede internasjonale kravene til håndtering og lagring av personopplysninger i henhold til personvernforordningen GDPR.

Lag maler til medarbeidersamtaler

Du kan lage så mange maler du ønsker, det er lett å lage og velge felter til ansattprofilene.

Du lager f.eks. tidsfrister

 • Tidsfrist til forberedelse
 • Seneste dato for samtalene
 • Dato for gjennomføring

HRM-Nordic sørger fo å sende påminnelse til medarbeideren og lederen, slik at prosessen går slik den skal.

Som ansvarlig vil du hele tiden kunne se hvor langt alle er i prosessen, oversikten vises enkelt visuelt.

Avholde medarbeider- og utviklingssamtale

Medarbeider- og utviklingssamtalene gjennomføres ved at lederen og medarbeiderne forbereder seg online i systemet. Lederen kan deretter innkalle til samtaler. Når samtalen starter vil lederen og medarbeideren se begge sine kommentarer på skjemaene. Det som avtales skrives inn i lederens versjon, og til slutt godkjenner lederen og medarbeideren den endelige versjonen.

I den endelige versjonen av medarbeidersamtalene kan det settes påminnelser om innsatsområder. Medarbeideren kan f.eks. få en e-post fra lederen: “Vi avtalte at du skulle på prosjektlederkurs”. Vi iverksetter prosessen og hjelper deg med å gjennomføre som avtalt.

Etter at både lederen og medarbeideren har godkjent den endelige versjonen blir personopplysningene automatisk oppdatert i ansattprofilen.

HRM-Nordic og GDPR

HR Systemet oppfylles de skjerpede internasjonele kravene til behandling og lagring av personopplysninger som ble innført med personvernforordningen GDPR i 2018.

Personopplysningsforordningen

Administrer datahåndtering og overholdelse av EU 2018 personopplysningsforordningen

Unngå bøter

Følg GDPR og hold rede på dine data og sikkerhet

Egne maler

Bygg dine egne maler for hver ansatt, team eller avdeling

Overblik over processen

Anvend HRM-Nordic Development til at styre samtalerne samt få overblik over processen

Unik HR-plattform for utvikling av ledere, ansatte og team

Integrering

Integrert med HRM-Nordic Employee Center, som sørger for at konklusjonene fra medarbeidersamtalene enkelt og raskt oppdateres i stamdata

Pakk ut data

Mulighet for å utvinne f.eks. handlingsplaner, kurs og fokusområder som ble avtalt i intervjuet

Tilpasning

Lag prosjekter, maler og tilknytningsstart-, påminnelses- og sluttdatoer. Etter dette blir deltakerne valgt ut og informert om intervjuet

Min side

Den ansatte kan via sin egen innlogging; se agendaen, forbered deg på intervjuet, og gi kommentarer til den

Drag and drop

Fleksibel drag-and-drop funksjon for å lage tilpassede samtalemaler

Oversikt

Lederen opprettholder en visuell oversikt over prosessen i sine egne aktive og tidligere prosjekter

Priser for HRM-Nordic Development

5-50 personer

Kr. 15 pr. medarbejder pr. måned

 • Frit forbrug af samtale skabeloner
 • Nemt overblik over processerne
 • Accept af agenda før mødet
 • Accept af fremtidige fokusområder
 • Overfør samtaler til Employee Center
 • Overholdelse af datalovgivningen
 • Service på mail
 • 2 Faktor system
 • HTTPS sikkerhed

51-250 personer

Kr. 14 pr. medarbejder pr. måned

 • Frit forbrug af samtale skabeloner
 • Nemt overblik over processerne
 • Accept af agenda før mødet
 • Accept af fremtidige fokusområder
 • Overfør samtaler til Employee Center
 • Overholdelse af datalovgivningen
 • Service på mail
 • 2 Faktor system
 • HTTPS sikkerhed

251+ personer

Kr. 13 pr. medarbejder pr. måned

 • Frit forbrug af samtale skabeloner
 • Nemt overblik over processerne
 • Accept af agenda før mødet
 • Accept af fremtidige fokusområder
 • Overfør samtaler til Employee Center
 • Overholdelse af datalovgivningen
 • Service på mail
 • 2 Faktor system
 • HTTPS sikkerhed

* Alle priser forudsætter en etårig licensaftale på én eller flere af løsningerne i HRM-Nordic HR System

Vores garantier som leverandører af HR System

Profesjonell

Vi streber alltid etter å ha en profesjonell tilnærming til våre kunder. Vi verdsetter rask support og tilpassede løsninger - alle selskaper er forskjellige, og må derfor behandles som sådan.

Sikkerhet

Alle servere er konfigurert både med en operativ server og med flere backup-servere. Sikkerhetskopier tas hver dag, og all data lagres i EU.

Utvikling

Vi utvikler oss kontinuerlig på plattformen for å gjøre den både bedre og mer attraktiv for våre kunder

Våre verdier er respektfulle, løsningsorienterte, kvalitet og målrettede – disse verdiene prøver vi å innlemme i vårt daglige arbeid både internt og med våre kunder.