Få nyansatte sikkert om bord

Modulen med Pre- & Onboarding er en add-on til medarbeiderdatabasen. De bidrar til bedre oversikt over aktivitetene forbundet med nyansettelser, som det skal være styr på innen ansettelse.

HRM-Nordic Onboarding

Modulen Pre- & Onboarding er en add-on-modul til medarbeiderdatabasen, som også kalles masterdata.

Ved ansettelsesstart og tiden umiddelbart etter er det mange aktiviteter som må styres slik at personen kan komme best mulig i gang og komme i gang med det de har gledet seg til i tiden før.
 
Pre- & Onboarding modul

Onboarding

Modulen Pre- & Onboarding er en add-on-modul til medarbeiderdatabasen, som også kalles masterdata.

Dette bidrar til oversikt over aktiviteter som er forbundet med en nyansettelse, og alt som skal være i orden før den nyansatte begynner på jobb.

Preboarding handler om de oppgaver som skal løses innen en ny medarbeider begynner i ny jobb

Det kan bl.a. være områder som:

 • Bestilling av datamaskin
 • Adgangskort / nøkler
 • Blomster til den første dagen
 • Tilgang til relevante dataprogrammer
 • Innkalling til velkomstmøte
 • Oppretting av e-postkonto til den nyansatte
 • Oppføring i lønns- og HR-systemet

Med modulen Pre- & Onboarding har du mulighet til å lage alle de malene du ønsker, i tillegg til å delegere oppgaver til medarbeidere i organisasjonen.

Her er det mye tid å spare, det har vist seg at de fleste programmene som styrer Pre- & Onboarding inneholder mange av de samme elementene

Foran hver oppgave kan du velge hvem som er ansvarlig for oppgaven, og følge med på hvor langt prosessen er kommet (i eksempelet nedenfor er 50 % av oppgavene løst)

Følg onboarding-processen

Onboarding er en elektronisk introduksjonsplan som sørger for at du sparer tid – ettersom du kan bruke malen igjen og igjen. Det er lettere å huske alle viktige elementer.

Oppgaver som ofte er en del av en ombordstigningsprosess kan være

 • Video eller annen presentasjon av selskapet
 • Orientering rundt avdelingen – muligens en organisasjons-oversikt
 • Planlegging av de første 2-4 ukene i introduksjonsprogrammet, der det er presentasjon av avdelingen, gjennomgang av stillingen og presentasjon og gjennomgang av oppgavene.

I Onboarding-modulen velger du::

 • Når oppgaven må løses – dato og klokkeslett
 • Hvem er ansvarlig for oppgaven
 • Frist for oppgaven
 • Sted for oppgaven / møtet.
 • Kort beskrivelse

Til slutt sender du en møteforespørsel til alle involverte (både de som er ansvarlige for oppgaven, men også direkte til den nye ansattes kalender)

Som administrator, på samme måte som med Preboarding, vil du ha god oversikt over prosessen via HRM-Nordic.

 

Elementer i onboarding-processen

Pre- & Onboarding er med på å sikre en god introduksjonsplan og profesjonell oppstart av den nye medarbeideren.

Opgaveliste i onboarding-modulet

Gjør det enkelt å gi en god start

Standard Proces

Standard prosess

Standardiserte prosesser som setter aktivitetene i systemet

underretning

Informasjon

Direkte varsling til personen som er ansvarlig for oppgaven

Løbende status

Pågående status

Følg gjeldende status for hver oppgave

Multifunksjonell

Enkel måte å lage introplaner, prosjektledelse og delegering av oppgaver

Våre garantier som leverandør av HR-system

Profesjonelle

Vi tilstreber å ha profesjonell tilgang til kundene. Vi vektlegger raskt support og tilpassede løsninger. Alle virksomheter er forskjellige, og slik skal de behandles.

Sikkerhet

Alle servere er satt opp både med en driftsserver og med flere servere i backup. Det gjennomføres sikkerhetskopiering hvert døgn og alle data lagres innenfor EU.

Utvikling

Vi utvikler plattformen kontinuerlig, for å gjøre den bedre og mer attraktiv for kundene

Vores værdier er respekt, løsningsorienteret, kvalitet og målrettet – disse værdier tilstræber vi at inkorporerer i vores daglige arbejde såvel internt, som med vores kunder.