E-signering er en selvstendig modul i HRM-Nordic HR System, som gjør det enkelt å underskrive viktige dokumenter online med digital signatur. Vi samarbeider med Pionneo som gir en enkel og god flyt.

Bruk E-signering / modulen til kontraktsignering i forbindelse med blant annet samtykke, ansettelseskontrakter, lønnsbrev og andre dokumenter, der det er behov eller ønsker om å få en digital underskrift fra medarbeideren.

Modulen er kompatibel både med Recruiting og Employee Center. Opplysninger om medarbeideren kan innhentes fra begge løsninger og det er mulig å lagre underskrevne dokumenter på medarbeiderprofilen i Employee Center.

E-signing modulet er et selvstændigt modul i HRM-Nordic HR System

E-signering / digital underskrift

4 enkle trinn

1. Mal

Opprett en kontraktsmal med forhåndsdefinerte opplysninger

2. Medarbeider

Velg medarbeideren som skal underskrive kontrakten

4. Underskrift

Kontrakten videresendes til gjennomlesning og digital underskrift

4. Underskrift

Kontrakten fremsendes til gennemlæsning og digital underskrift

Priser på E-signing modul

For organisationer med mindre end 100 ansatte

Kr. 10.000 / år

 • Systemopsætning/timepris 750 kr/time
 • Integrerbart med Recruiting og Employee Center
 • Service – Gratis mail og telefon
 • Digital signatur
 • Overblik over underskrevne dokumenter
 • Ubegrænset antal skabeloner
 • Overholdelse af Dataforordningen
 • 2 faktor system
 • HTTPS sikkerhed

For organisationer med flere end 100 ansatte

Kontakt os for pris

 • Systemopsætning/timepris 750 kr/time
 • Integrerbart med Recruiting og Employee Center
 • Service – Gratis mail og telefon
 • Digital signatur
 • Overblik over underskrevne dokumenter
 • Ubegrænset antal skabeloner
 • Overholdelse af Dataforordningen
 • 2 faktor system
 • HTTPS sikkerhed

* Alle priser forudsætter en etårig licensaftale på én eller flere af løsningerne i HRM-Nordic HR System

Våre garantier som leverandør av HR-system

Profesjonelle

Vi tilstreber å ha profesjonell tilgang til kundene. Vi vektlegger raskt support og tilpassede løsninger. Alle virksomheter er forskjellige, og slik skal de behandles.

Sikkerhet

Alle servere er satt opp både med en driftsserver og med flere servere i backup. Det gjennomføres sikkerhetskopiering hvert døgn og alle data lagres innenfor EU.

Utvikling

Vi utvikler oss kontinuerlig på plattformen for å gjøre den både bedre og mer attraktiv for våre kunder

Våre verdier er respektfulle, løsningsorienterte, kvalitet og målrettede – disse verdiene prøver vi å innlemme i vårt daglige arbeid både internt og med våre kunder.