HRM-Nordic Employee Center FAQ

Se de ofte stilte spørsmålene vi mottar - og svar - nedenfor. Hvis du har et spørsmål som du ikke finner svaret på på denne siden, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på telefon +45 70 26 32 25 eller sende en e-post til info@hrm-nordic.com

Nei, i utgangspunktet er det ubegrenset, du betaler for antallet personer du har i systemet.

En stor del av datasikringen i samsvar med GDPR, er at du får slettet medarbeiderne når foreldelsesperioden er utgått, du betaler for den enkelte inntil du sletter dem.

Ja, du har administratorrettigheter og kan lese, tilpasse, legge til og slette.

I utgangspunktet har alle medarbeidere et adgangsnivå, noen er vanlige medarbeidere, andre ledere og noen kan være superbrukere. Det kan være noen som kan se på tvers av organisasjonen, f.eks. på et bestemt felt. Du bestemmer hvilke roller som har lese- og skriverettigheter.

Ja, alle medarbeidere blir tilknyttet en “stol” i organisasjonskartet. Toppnivået er avdelingsoversikten, deretter kan du gå inn i en avdeling og se alle “stolene”, oversikten kan skrives ut.

Ja, du kan hente ut statistikk på samtlige oppsatte felter.

Ja, vi har utviklet det slik at en “stol” er en stilling i organisasjonen, og alle stillinger har kravprofil som kan utfylles som stillingskrav. Dette stillingskravet kan du sammenligne med personen slik at du får ut en GAP-analyse, andre kaller det gjerne en utviklingsanalyse.

Analysen kan fortelle deg på individ eller organisasjonsnivå hvor det er behov for utvikling.

Ja, vi jobber både med onboarding og preboarding. Preboarding er til alt det praktiske som skjer internt ved oppstart. Onboarding derimot relaterer seg mer til medarbeiderens eget program.