HRM-Nordic Development FAQ

Se de ofte stilte spørsmålene vi mottar - og svar - nedenfor. Hvis du har et spørsmål som du ikke finner svaret på på denne siden, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på telefon 42 13 80 05 eller sende en e-post til info@hrm-nordic.com

Ja, du har ubegrenset adgang til å lage så mange maler du ønsker.

Ja på de felter du vælger fra Employee Center at medtage i din skabelon, vil der være live data til rådighed, når både lederen og medarbejderen forbereder sig.

Det går greit å ha flere pågående prosesser samtidig med forskjellige personer. Derfor er det hensiktsmessig å kunne ha oversikt over hvor langt f.eks. en avdeling er i forhold til en annen. Du får raskt en visuell oversikt over dette.

Nej, du skal som administrator trykke på kuverten (en eller alle) for at igangsætte processen

Nei, som administrator skal du trykke på konvolutten (en eller alle) for å iverksette prosessen.

Ja, systemet sender ut påminnelser både til lederen og medarbeideren hvis ikke fastlagte tidsfrister overholdes.

Ja, når lederen og medarbeideren har underskrevet, arkiveres og lagres data automatisk på personen i Employee Center.

Ja, når lederen og medarbeideren har underskrevet, arkiveres og lagres data automatisk på personen i Employee Center.