Fokus på trivsel og løbende opfølgning med HRM-Nordic Puls

Følg trivslen i din afdeling / organisation. Løbende online undersøgelser / målinger på selvvalgte fokusområder i organisationen. Hurtig og nem feedback fra respondenterne.

Hvorfor løbende check på indsatsområder?

Større online trivselsmålinger laves måske 1-2 gange om året. Men for en virksomhed kan det være lang tid at vente på at finde ud af, om der er rettet op på f.eks. trivslen i salgsafdelingen, motivationen hos kundesupport, klimaet i produktionen eller andre områder, som har indvirkning på den interne produktivitet.

Vi har derfor, i samarbejde med flere større internationale virksomheder, udviklet HRM-Nordic Puls til løbende trivselsmålinger og opfølgning på organisationens fokusområder. Værktøjet er online undersøgelser, der sikrer at fingeren holdes på pulsen, så KPI’er og fokusområder følges tæt, og der er mulighed for hurtig korrigering ved stilstand eller tilbagegang.

Med HRM-Nordic Puls bliver det nemmere for dig at lave løbende trivselsmålinger på fokusområder, som du og virksomheden selv beslutter. Værktøjet sender selv mails ud til medarbejderne, når det er tid til en ny måling. Det er nemt, hurtigt og billigt, og som virksomhedsleder vil du hele tiden have fingeren på din virksomheds puls.

Sådan bruger du HRM-Nordic Puls i din virksomhed

HRM-Nordic Puls anvendes til trivselsmålinger, hvor du får mange muligheder for løbende opfølgning og udvikling af trivslen i afdelingen eller organisationen. Nogle af de funktioner, der bl.a. er at finde, er disse:

– Opstil egne måleparametre for hver enkelt afdeling eller for hele organisationen

– Du får et godt visuelt overblik enten online eller via en PowerPoint

– Det er let at anvende, uploade personer og sætte det i gang på få minutter

Vi ved det godt alle sammen – trivsel er vigtig, og HRM-Nordic Puls hjælper dig til at følge trivslen i dit team / afdeling / organisation gennem løbende pulsmålinger. 

Sådan foregår en pulsmåling

Trivselsmålingerne vises nemt og overskueligt i grafer, så du kan tjekke pulsen på organisationen. Du vælger selv, hvor ofte du modtager nye opdateringer om udviklingen. Hos os modtager medarbejderne hver dag en reminder på at der skal svares på HRM-Nordic Puls. Lige nu har vi primært fokus på vores arbejdsstilling. Men ét er at få adgang til programmet, noget andet er at komme i gang med trivselsmålingerne. Derfor har vi nedenfor skrevet nogle tips til, hvordan du bedst muligt kommer i gang med pulsmålingerne.

 • Start med at vurdere, hvilke spørgsmål der er relevante. Hvad vil du gerne have feedback på i forhold til at forbedre trivslen i virksomheden. Det skal altså være noget, der er relevant på nuværende tidspunkt. Ønsker du at skifte fokus senere hen, er det også en mulighed med HRM-Nordic Puls. Vores anbefaling er at du tager udgangspunkt i den årlige måling
 • Dernæst skal du finde ud af hvor ofte du ønsker feedback på dit spørgsmål. Er det hver dag? En gang om ugen eller hvor meget finder du nødvendigt? Lav gerne en plan for både udsendelse samt visualisering af pulsmålingerne.
 • Som det tredje, skal du afgøre, hvordan feedbacken skal gives – skal det være i form af en skala eller et mere åbent spørgsmål?
 • Fjerde og nok også det vigtigste punkt er, at du nu skal vurdere, hvordan der skabes ejerskab for udviklingen. Hvem i virksomheden tager ansvaret på sig? Normalt vil det være lederen, der får ansvaret for det, men det vigtigste er blot, at der bliver fulgt op på den feedback, der kommer fra medarbejderne.
 • Sidste tip er i forhold til om besvarelserne skal være anonyme eller ej – der er fordele og ulemper ved begge dele.

Alle typer områder

Værktøjet kan bruges til alle typer indsatsområder såsom trivsel, tilfredshed, mini apv mv.

Minimal tidsforbrug

Tager minimal tid at udfylde for respondenten. Udfyldelse sker nemt via et tilsendt link på mail eller login med foruddefineret pinkode. F.eks. personalenummer, cpr eller lignende.

Skræddersy egne parametre

Du kan skræddersy egne parametre og vælge imellem de mange forskellige skalaspørgsmål eller opret åbne spørgsmål.

Vælg selv hyppighed

Selvvalgt hyppighed for udsendelse af parametrene, som kan differentieres for hvert team, afdeling eller hele organisationen.

Videopræsentation af HRM-Nordic

I filmklippet herunder fortæller vi dig lidt om hvordan HRM-Nordic Puls er opbygget. Anvend Puls med E-mail, SMS eller tablet

Løbende opfølgning på selvvalgte fokusområder

Hurtigt overblik

Organisationsstrukturen giver et hurtigt overblik over i hvilke afdelinger der bør sættes ind med overordnet score og farvekoder.

Responsivt design

Systemet kan tilgås fra alle enheder, og respondenter kan udfylde på både mobil, tablet og computer.

Upload af respondenter

Respondenter kan nemt uploades til de respektive afdelinger via .csv fil, eller oprettes manuelt i systemet.

Statistik

Udtræk nemt og hurtig statistik for den gruppe og/eller afdeling du ønsker i et selvvalgt tidsinterval.

Webbaseret

Systemet er 100 % webbaseret så du undgår installering og kan tilgå dine data overalt.

Skalaspørgsmål

Forskellige parametre kræver forskellige skalaer og svarmuligheder. Vi har skalaer til ethvert tænkeligt spørgsmål.

Det skal du være opmærksom på ved trivselsmålinger

Desværre er der også faldgruber ved trivselsmålinger. Det kan vi ikke undgå, men er vi opmærksomme på dem, kan vi forsøge at mindske dem. Nogle af faldgruberne er ridset op nedenfor.

 • Der kan være en lav svarprocent på målingerne. Hertil er det vores anbefaling, at der bliver skabt en åben dialog omkring det for derved at få klarlagt, at det er til alles bedste.
 • En usikkerhed omkring den enkeltes anonymitet kan nemt opstå ved følsomme emner. Derfor er det vigtigt at få kommunikeret, hvorvidt medarbejderne er anonyme eller ej.
 • Nogle gange vurderer vi et indsatsområde efter blot 1 måling, men det kan aldrig vurderes ud fra 1 måling. Der skal oftest flere pulsmålinger til, da det som regel er et øjebliksbillede. Samtidig kan den enkelte måling være påvirket af ydre omstændigheder, der måske ikke har noget med trivslen i virksomheden at gøre. 
 • Trivsel er ikke en konstant faktor – den går op og ned, hvilket vi skal være opmærksom på i vores arbejde med trivselsmålinger.
5/5
HRM-Nordic Puls er et værdifuldt værktøj til at højne kommunikationen, samarbejde og trivsel mellem medarbejdere og ledere, da det giver mulighed for hurtigt feedback på eventuelle problemstillinger.
Jesper Volk
CEO, Volk Education

Få løbende kundefeedback

HRM-Nordic Puls findes tilmed i en Exit Poll version, som har fokus på kundefeedback i fysiske butikker. Kunderne har her mulighed for at give deres feedback på udvalgte parametre lige inden de forlader butikken eller afdelingen.

Opsæt præcis de parametre, som er vigtige at få svar på, for at udvikle jer som butik. Dette kan være alt fra kundeservice, overordnet tilfredshed, butikkens overskuelighed mv. Forefindes flere Exit Poll stationer i butikken, eksempelvis ved hver afdeling, kan dataene sammenholdes ift. hvor der bør optimeres.

Priser for HRM-Nordic Measure

1-50 respondenter

Kr. 750 pr. måned

 • Systemopsætning/timepris 750 kr/time
 • Exit Polls målinger Tilkøb
 • Service – Gratis mail og telefon
 • Egne skræddersyede parametre
 • Selvvalgte tidsintervaller
 • Resultatrapporter/statistik
 • Overholdelse af Dataforordningen
 • 2 faktor system
 • HTTPS sikkerhed

51-250 respondenter

Kr. 1.500 pr. måned

 • Systemopsætning/timepris 750 kr/time
 • Exit Polls målinger Tilkøb
 • Service – Gratis mail og telefon
 • Egne skræddersyede parametre
 • Selvvalgte tidsintervaller
 • Resultatrapporter/statistik
 • Overholdelse af Dataforordningen
 • 2 faktor system
 • HTTPS sikkerhed

251-400 respondenter

Kr. 1.750 pr. måned

 • Systemopsætning/timepris 750 kr/time
 • Exit Polls målinger Inkluderet
 • Service – Gratis mail og telefon
 • Egne skræddersyede parametre
 • Selvvalgte tidsintervaller
 • Resultatrapporter/statistik
 • Overholdelse af Dataforordningen
 • 2 faktor system
 • HTTPS sikkerhed

* Alle priser forudsætter en etårig licensaftale på én eller flere løsninger i HRM-Nordic HR System

Vores garantier som leverandører af HR System

Professionelle

Vi tilstræber altid at have professionel tilgang til vores kunder. Vi vægter hurtig support og tilpassede løsninger – alle virksomheder er forskellige, og skal derfor behandles således.

Sikkerhed

Alle servere er sat op både med en driftsserver, samt med flere backup servere. Der tages backup hvert døgn og alle data opbevares indenfor EU.

Udvikling

Vi udvikler konstant på platformen, for at gøre den både bedre og mere attraktiv for vores kunder

Vores værdier er respekt, løsningsorienteret, kvalitet og målrettet – disse værdier tilstræber vi at inkorporerer i vores daglige arbejde såvel internt, som med vores kunder.

Informationssikkerhed