Få nyansatte sikkert ombord

Pre- & Onboarding modulet er et add-on til medarbejderdatabasen. Dette hjælper til at overskueliggøre de aktiviteter der er forbundet med en nyansættelse, som der skal være styr på inden ansættelsesstart.

HRM-Nordic Onboarding

Med Pre- & Onboarding modulet har du mulighed for at lave alle de skabeloner, som der ønskes, samt uddelegere opgaver til medarbejdere i organisationen.

Ved ansættelsesstart og tiden umiddelbart efter, er der en hel del aktiviteter, der skal være styr på, så vedkommende kan komme så godt fra start som muligt, og komme i gang med det, de har set frem til i tiden inden.

Pre- & Onboarding modul

Onboarding

Pre- & Onboarding modulet er et add-on modul til Medarbejderdatabasen også kaldt masterdata.

Dette hjælper til at overskueliggøre de aktiviteter der er forbundet med en nyansættelse, som der skal være styr på inden ansættelsesstart.

Preboarding handler om de opgaver der skal løses inden en medarbejder starter

Det kan bl.a. være områder som:

 • Bestilling af computer
 • Adgangskort / Nøgler
 • Blomster til den første dag
 • Åbning af relevante programmer
 • Indkaldelse til velkomst møde
 • Oprettelse af E-mail til personen
 • Oprettelse i lønsystem / HR system

Med Pre- & Onboarding modulet har du mulighed for at lave alle de skabeloner, som der ønskes, samt uddelegere opgaver til medarbejdere i organisationen.

Dette giver dig en stor tidsbesparelse, da det har vist sig, at langt de fleste Pre- & onboarding programmer indeholder mange af de samme elementer.

Ud for hver opgave kan du vælge, hvem der er ansvarlig for opgaven – og hvor langt processen er kommet (i nedenstående eksempel er 50% af opgaverne løst)

Følg onboarding-processen

Onboarding er en elektronisk introduktionsplan, som sikre at du sparer tid – da du kan anvende skabelonen igen og igen. Det er nemmere at huske alle de vigtige elementer.

Opgaver der ofte indgår i en Onboarding proces kunne være

 • Video eller anden præsentation af virksomheden
 • Orientering omkring afdelingen – evt. en organisationsoversigt
 • Planlægning af de første 2-4 uger i introduktionsprogrammet, hvor der sker en præsentation af afdelingen, gennemgang af stillingen og præsentation og gennemgang af opgaverne.

I Onboarding modulet vælger du:

 • Hvornår opgaven skal løses – dato og tidspunkt
 • Hvem der er ansvarlig for opgaven
 • Deadline for opgaven
 • Sted for opgaven/mødet.
 • Kort beskrivelse

Til slut sender du mødeindkaldelse til alle de personer der er involverede (både dem der er ansvarlige for opgaven men også direkte til den nye medarbejders kalender)

Som administrator vil du på samme måde som ved Preboarding have et godt overblik over processen via HRM-Nordic.

Elementer i onboarding-processen

Pre- & Onboarding er med til at sikre en god introduktionsplan og professionel opstart af den nye medarbejder.

Opgaveliste i onboarding-modulet

Gør det nemt at give en god start

Standard Proces

Standard Proces

Standardiserede processer, der sætter aktiviteterne i system

underretning

Underretning

Direkte underretning til den ansvarlige for opgaven

Løbende status

Løbende status

Følg de enkelte opgavers nuværende status

Multifunktionelt

Nem måde at lave introplaner, projektstyring og uddelegering af opgaver

Vores garantier som leverandører af HR System

Professionelle

Vi tilstræber altid at have professionel tilgang til vores kunder. Vi vægter hurtig support og tilpassede løsninger – alle virksomheder er forskellige, og skal derfor behandles således.

Sikkerhed

Alle servere er sat op både med en driftsserver, samt med flere backup servere. Der tages backup hvert døgn og alle data opbevares indenfor EU.

Udvikling

Vi udvikler konstant på platformen, for at gøre den både bedre og mere attraktiv for vores kunder

Vores værdier er respekt, løsningsorienteret, kvalitet og målrettet – disse værdier tilstræber vi at inkorporerer i vores daglige arbejde såvel internt, som med vores kunder.