Med et integreret MUS-skema hjælper det på din medarbejderudviklingssamtale

Online værktøj til styring af alle former for medarbejder- og teamsamtaler

MUS-samtaler skal være trygt og godt. Det skal være med til at udvikle den enkelte så man i fællesskab kan udvikle virksomheden. 

En MUS-samtale kan opleves som et positivt forløb, hvor MUS-samtalerne danner baggrund for udvikling og god sparring på såvel personlig udvikling som faglig udvikling. Desværre føler mange medarbejdere også, at en MUS-samtale er et møde, hvor de og deres performance skal vejes og vægtes ud fra lederens synspunkt. Ofte kommer medarbejderne ud med forbedringspunkter, som der skal arbejdes med og lederen har også indsatsområder – dog ofte færre. 

I HRM-Nordic MUS-samtaler lægger vi vægt på en ligeværdig og udviklende MUS-samtale, hvor både medarbejderen og lederen forbereder sig ud fra det MUS-skema, der passer bedst til dialogen. Til MUS-samtalen vil både medarbejderen og lederen få præsenteret sin forberedelse, og sammen vil de, på baggrund af deres forberedelse til MUS-samtalen, nå frem til en konklusion. I MUS-skemaet vil der være mulighed for at opsætte opfølgningspunkter med datoopfølgning, hvor HRM-Nordic MUS vil fremsende en mail til deltagerne om opfølgning på punkterne.  

Hvad er MUS-samtaler?

Derfor et et MUS samtaleskema en god idé

MUS er en dialog imellem lederen og dens medarbejder og tager udgangspunkt i de daglige drøftelser om de ansattes udvikling, der løbende finder sted i virksomheden. Her har man især fokus på, hvordan medarbejderen og arbejdspladsen kan udvikle sig sammen, og på den måde finde en fælles retning. Derudover kigger man også på, hvad der blev drøftet ved sidste samtale og tager en snak om det.  

Helt konkret vil det sige, at lederen og medarbejderen drøfter medarbejderens udviklingsplan. I MUS-samtalen opstilles og følges der op på konkrete, taktiske eller strategiske udviklingsmål for den enkelte medarbejder, som er formuleret i enighed og skrevet ned. 

Struktur er med til at hjælpe alle, fordi vi sparer tid og dermed penge. Samtidig giver det dig et bedre overblik over vigtige pointer. Der er dog forskel fra afdeling til afdeling og stilling til stilling, og derfor kan man med fordel brug forskellige skabeloner forskellige steder i virksomheden. 

Vores MUS-skema hjælper altså med at få struktur på MUS-samtalen, hvilket er en fordel for både medarbejderen og lederen. Samtidig bliver det nemmere for jer at følge op på de forskellige indsatsområder.  

MUS-samtaler er godt for udviklingen af virksomheden

Tips til at få verdens bedste MUS

Både for leder og medarbejder kræver det en vis mængde forberedelse og tid for at MUS-samtalen skal blive en succes. Derfor har vi nedenfor skrevet en række tips til dig, der sidder og skal i gang med MUS-samtaler, men måske har svært ved at finde ud af, hvordan du skal gribe det an.   

 • Når MUS-samtalen bliver anvendt til andet end udvikling, mindsker det medarbejderens motivation. Derfor er det vigtigt at have en åben dialog og positiv feedback kultur, da det medvirker til, at både medarbejderen og lederen er mere modtagelig over for positiv såvel som konstruktiv feedback, der kan være med til at motivere dem.  
 • Forbered dig i god tid, så I får mest muligt ud af det. Uden forberedelse og en agenda for mødet, kan du risikere at gå fra mødet med en fornemmelse af, at alt ikke er blevet vendt og drejet, og det giver ikke de bedste forudsætninger for maksimal udvikling.  
 • Indkald til MUS-samtale i god tid, så der er plads i kalenderen hos både medarbejderen og dig selv som leder.  
 • Sæt god tid af til mødet. Vi ved aldrig, hvor lang tid et møde tager. Nogle gange har vi meget på hjerte og nogle gange ikke. Uanset hvad, er det vigtigt, at vi kan tage os tid til den tid, det tager.  
 • Aftal opfølgning og next step inden mødet er slut. Nok det allervigtigste, når vi snakker MUS. Når vi laver en aftale om opfølgning og hvad næste skridt er, er det vores erfaring, at det så rent faktisk sker. Hvis ikke der bliver fulgt op på samtalen med en ny samtale, bliver aftalepunkterne som regel ikke håndteret.  
 • Med et referat af MUS-samtalen, kan både leder og medarbejder altid gå tilbage og se, hvad der er blevet aftalt til sidste møde. Her er det derfor vigtigt, at referatet ikke blot havner i skuffen, men at det er mulighed for hele tiden at kunne finde det frem og på den måde følge op på aftalerne.  
 • Sørg for at opbevare alle data korrekt i henhold til GDPR-lovgivning. Med et HR-system som HRM-Nordic kan du integrere Masterdata-modulet (link) og være sikker på, at alle data er opbevaret korrekt.  
Vil du have tips til MUS-samtalen - så læs med her

Stigmatisering af MUS

Hvis det første, der går igennem dit hoved, når du hører ordet MUS-samtale, er: ”Åh nej”, så vid, at du ikke er den eneste.  

Nogle gange sker det, at MUS-samtalen ender at blive mere ris end ros, hvilket desværre er med til at give MUS-samtalen et dårligt ry. Det betyder, at al ris og negativitet bliver kommunikeret til MUS-samtalen i stedet for at der bliver fokuseret på medarbejderens udvikling. Det er ikke hensigtsmæssigt og betyder kun, at medarbejderen går derfra umotiveret, ofte uden plan for fremtiden og uden udvikling. Næste gang medarbejderen bliver indkaldt til MUS-samtale, vil vedkommende måske være mindre motiveret for dialogen. 

Persondataforordning

Styr på datahåndtering og overholdelse af EU's 2018 persondataforordning

Undgå bødestraffe

Undgå bødestraffe på op til 4% af den årlige koncernomsætning - helt op til €20.000.000

Egne skabeloner

Opbyg egne skabeloner til hver medarbejder, team eller afdeling

Overblik over processen

Anvend HRM-Nordic Development til at styre samtalerne samt få overblik over processen

Unik HR System til MUS samtaler til udvikling af ledere, medarbejdere og teams

Integration

Integreret med HRM-Nordic MUS modul, som sikre at konklusionerne fra medarbejdersamtalerne nemt og hurtigt bliver opdateret i stamdata

Udtræk data

Mulighed for udtræk af f.eks. handleplaner, uddannelsesforløb og indsatsområder aftalt ved samtalen

Skræddersyning

Opret projekter, skabeloner, samt tilknyt start-, rykker- og afslutningsdato. Herefter vælges og underrettes deltagere til samtalen

My Page

Medarbejderen kan via eget login; se agendaen, forberede sig til samtalen, samt give sine kommentarer hertil

Drag and drop

Fleksibel drag-and-drop funktion til opbygning af skræddersyede samtaleskabeloner

Overblik

Lederen bevarer et visuelt overblik over processen i egne aktive og tidligere projekter

Priser for HRM-Nordic Development

5-50 personer

Kr. 15 pr. medarbejder pr. måned

 • Frit forbrug af samtale skabeloner
 • Nemt overblik over processerne
 • Accept af agenda før mødet
 • Accept af fremtidige fokusområder
 • Overfør samtaler til Employee Center
 • Overholdelse af datalovgivningen
 • Service på mail
 • 2 Faktor system
 • HTTPS sikkerhed

51-250 personer

Kr. 14 pr. medarbejder pr. måned

 • Frit forbrug af samtale skabeloner
 • Nemt overblik over processerne
 • Accept af agenda før mødet
 • Accept af fremtidige fokusområder
 • Overfør samtaler til Employee Center
 • Overholdelse af datalovgivningen
 • Service på mail
 • 2 Faktor system
 • HTTPS sikkerhed

251+ personer

Kr. 13 pr. medarbejder pr. måned

 • Frit forbrug af samtale skabeloner
 • Nemt overblik over processerne
 • Accept af agenda før mødet
 • Accept af fremtidige fokusområder
 • Overfør samtaler til Employee Center
 • Overholdelse af datalovgivningen
 • Service på mail
 • 2 Faktor system
 • HTTPS sikkerhed

* Alle priser forudsætter en etårig licensaftale på én eller flere af løsningerne i HRM-Nordic HR System

Vores garantier som leverandører af HR System

Professionelle

Vi tilstræber altid at have professionel tilgang til vores kunder. Vi vægter hurtig support og tilpassede løsninger – alle virksomheder er forskellige, og skal derfor behandles således.

Sikkerhed

Alle servere er sat op både med en driftsserver, samt med flere backup servere. Der tages backup hvert døgn og alle data opbevares indenfor EU. Vi er ISO 27001 certificeret- det er din sikkerhed

Udvikling

Vi udvikler konstant på platformen, for at gøre den både bedre og mere attraktiv for vores kunder

Vores værdier er respekt, løsningsorienteret, kvalitet og målrettet – disse værdier tilstræber vi at inkorporerer i vores daglige arbejde såvel internt, som med vores kunder.